Biblia ne învaţă că ele pot fi spuse în Biserică, acasă, pe stradă, în maşină, oriunde. Important este, spun credincioşii, să te rogi, nu unde o faci. Rugăciunea este considerată de Biserica Ordodoxă Română drept momentul în care omul este extrem de aproape de Dumnezeu. Rugăciunile sunt închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor.

O rugăciune se spune calm, cu inima deschisă, fără alte gânduri. În popor se spune că este mare păcat dacă persoana care rosteşte rugăciunea este cu gândul în altă parte. Seara, în timpul rugăciunii, se poate aprinde o candelă sau o lumânare sfinţită. Se spune că purifică.

Sunt mai multe tipuri de rugăciuni. Rugăciune de mulţumire, de vindecare, de întărire a credinţei, de salvare, de îndeplinire a dorinţelor, de ferire de rele. Dimineaţa este important ca toţi credincioşii, în momentul în care se trezesc, să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru şansa unei noi zile în viaţă. Rugăciunea pentru boală este extrem de puternică şi este bine să o spuneţi de mai multe ori pe zi. Acesta se va spune cu voce tare sau în gând, cu o lumânare aprinsă lângă.

Reclama
Cea mai puternică rugăciune spusă la boală. Face minuni
Cea mai puternică rugăciune spusă la boală. Face minuni

Cea mai puternică rugăciune pe care să o spui la boală

Preaputernice şi slăvite Doamne, Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta, dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog îndură-Te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i suferinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi este de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îţi sunt păcatele!”. Amin.