Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a înregistrat, în primele șase luni ale anului 2024, peste 640.000 de proprietăți, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene. În aceeași perioadă, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în 34 de unități administrativ-teritoriale (UAT) și în sectoare cadastrale, cu o suprafață de peste 500.000 de hectare. În total, prin programele derulate, ANCPI a finalizat înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în 259 de localități și sectoare cadastrale, suprafața înregistrată depășind 5,7 milioane de hectare.

ANCPI, un pas important pentru proprietarii din România

Instituția publică ANCPI, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), realizează lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, în 2.211 UAT-uri, din totalul de 3.181. Suprafața în lucru, pentru care vor fi deschise noi cărți funciare, este de peste 6,4 milioane de hectare. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin PNCCF și din fonduri europene, nerambursabile.

Un pas important pentru implementarea programelor europene

Potrivit reprezentanților ANCPI, din cele 259 de localități în care au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților, 134 au beneficiat de fonduri europene prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Aceste programe sunt esențiale pentru asigurarea transparenței și siguranței juridice pentru proprietarii de terenuri și clădiri.

ANCPI continuă să ofere sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, iar beneficiile acestor programe se resimt în întreaga țară, facilitând accesul la informații clare și actualizate despre proprietăți.

Din totalul primăriilor eligibile, un număr semnificativ intenționează să acceseze sumele alocate pentru aceste proiecte, ceea ce demonstrează importanța și necesitatea acestora pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural din România. ANCPI continuă să urmărească implementarea proiectelor europene pentru creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în țara noastră.