Inflația salarială a luat amploare în aprilie 2024, cu un avans de peste 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această veste a fost primită cu bucurie de majoritatea românilor, însă Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, privește această creștere cu rezervă. Creșterile salariale pot alimenta inflația și pot pune presiune pe costurile cu forța de muncă, iar acest lucru îl îngrijorează pe Isărescu.

Creșterea salariilor și impactul asupra economiei

Creșterile semnificative ale salariilor nete au fost remarcate în diverse sectoare de activitate, cum ar fi industria petrolului, farma sau petrochimie. Cu majorări de peste 25-30% în unele domenii, creșterile salariale au dus la o accelerare a remunerării pe salariat. Cu toate acestea, ritmul de creștere a productivității muncii nu a ținut pasul, ceea ce poate genera presiuni inflaționiste pe partea costurilor cu forța de muncă.

Isărescu evidențiază importanța reechilibrării creșterilor salariale cu productivitatea muncii pentru a evita abateri semnificative ale inflației. De asemenea, incertitudinile legate de politica fiscală și de venituri, precum și impactul legii noi a pensiilor, sunt factori de care Guvernatorul BNR este conștient și asupra cărora avertizează.

Creșteri și scăderi ale salariilor nete

Datele INS arată că cele mai mari salarii nete s-au înregistrat în activități din tehnologia informației, în timp ce cele mai mici au fost în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. În ceea ce privește creșterile și scăderile salariilor nete, acestea au variat semnificativ în diverse sectoare de activitate, reflectând realități economice diferite din luna aprilie 2024.

Creșterea salariilor în aprilie 2024 a generat reacții diferite în mediul economic, punând accent pe importanța echilibrului între creșterea salarială și productivitatea muncii. Este esențial ca deciziile luate în privința salariilor să fie în concordanță cu evoluția economică și să fie gestionate cu responsabilitate pentru a menține stabilitatea financiară a țării.