Economia a crescut marginal în primul trimestru, potrivit Statisticii

Economia României a înregistrat o creștere de 0,1% în primul trimestru al anului curent, conform primelor estimări ale Institutului Național de Statistică. Această creștere vine în contextul unei creșteri semnificative a consumului privat, care a avut un impact major asupra creșterii economice.

Consumul privat, motor important al creșterii economice

Cheltuielile de consum, care fac parte din consumul privat, au jucat un rol vital în stimularea cererii de bunuri și servicii, reflectând încrederea consumatorilor și dorința de a cheltui. Aceasta a avut ca efect creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și susținerea firmelor prin crearea cererii pentru produsele și serviciile lor.

Potrivit unui raport de cercetare al Erste Bank, este de așteptat ca vânzările cu amănuntul să înregistreze o creștere de +6,5% în acest an, în contextul unei piețe a muncii în formă bună, cu rate scăzute de șomaj, creșteri semnificative ale salariilor reale și apariția unor noi locuri de muncă. Gospodăriile continuă să aibă un exces de economii care ar putea susține vânzările cu amănuntul pe tot parcursul anului.

Pariurile economiștilor pe creșterea economiei în acest an

Economiștii din departamentul de cercetare al BRD estimează o creștere economică de 3,4% pentru acest an și de 3% pentru anul viitor. Alte estimări ale instituțiilor interne sau internaționale variază între 2,8% și 3,3% în acest an. Comisia Europeană, FMI, Banca Mondială și Consensul Reuters au estimări diferite, dar toate indică o creștere a economiei românești în anul în curs.

Este important de menționat că această creștere nu este uniform distribuită, cu disparități semnificative între regiuni. De exemplu, București-Ilfov are un PIB pe cap de locuitor de 177% din media UE27, în timp ce regiunea Nord-Est rămâne blocată la sub 50%. Aceste discrepanțe arată nevoia de măsuri pentru reducerea inegalităților economice din țară.

Economia României se menține pe o traiectorie de creștere, susținută de consumul privat și de estimările pozitive ale economiștilor pentru anul în curs. Este important ca autoritățile să continue să implementeze politici economice eficiente pentru a asigura o dezvoltare durabilă și echilibrată a economiei naționale.