Prețul gazelor va crește începând cu data de 1 iulie 2024, conform deciziilor autorităților competente. Acest lucru va afecta factura lunară a clienților casnici, iar impactul asupra facturilor la gaze va fi semnificativ. Iată cum se va mări factura lunară la un apartament cu 3 camere!

Creșterea tarifelor și impactul asupra facturilor

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor (ANRE) a aprobat o creștere medie cu 19% a tarifelor reglementate de distribuție a gazelor naturale, potrivit ședinței Comitetului de Reglementare din 26 iunie. Această majorare reprezintă aproximativ 10 lei/MWh distribuit, ceea ce va afecta direct consumatorii casnici.

Pentru un client care locuiește într-un apartament cu 3 camere și are un consum anual de 3 MWh de gaze naturale, valoarea lunară a facturii de gaze naturale ar putea crește cu aproximativ 2,5 lei. ANRE susține că această modificare a tarifelor este justificată de creșterea costurilor serviciului de distribuție gazelor naturale, inflația prognozată a anului 2024 de 4,6%, creșterea costurilor de capital și reducerea cantității de gaze naturale distribuite anul trecut.

Rolul tarifelor de distribuție și modernizarea rețelelor

Tarifele de distribuție a gazelor sunt aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuție și includ costurile generate de modernizarea și dezvoltarea capacităților de distribuție. Aceste tarife mai acoperă cheltuielile legate de racordarea unor noi clienți și instituții publice. Cu toate acestea, ANRE pregătește un proiect de ordin privind stabilirea ratei reglementate a capitalului investit aplicată la aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție ale energiei electrice și gazelor naturale.

Rețelele de distribuție a gazelor naturale sunt într-un proces constant de modernizare, iar operatorii dețin în total conducte în lungime de peste 58.594 km. Rețelele din polietilenă reprezintă o pondere semnificativă din total, iar aproximativ 29% din acestea au o vechime mai mică de 10 ani. Investițiile realizate de operatori în ultimul an au dus la o extindere a rețelei cu 2.496 km, reflectând un grad de investiții sustenabil în infrastructura necesară distribuirii gazelor naturale.

În final, este esențial ca aceste majorări ale tarifelor să fie însoțite de o transparență sporită și de un grad de investiții adecvat pentru a asigura o distribuție eficientă și sigură a gazelor naturale către consumatori. Este de așteptat ca ANRE să continue monitorizarea și reglementarea corectă a tarifelor pentru a proteja interesele clienților casnici și a asigura o distribuție sustenabilă a gazelor naturale în întreaga țară.