Evaluarea națională la finalul clasei a IV-a începe cu proba la limba română

Evaluarea națională la finalul clasei a IV-a începe marți cu proba la limba română, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Miercuri va avea loc proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor avea de susținut joi proba la limba maternă.

Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) are următoarea configurație: 28 mai – Limbă și comunicare, respectiv 29 mai – matematică și științe ale naturii.

Procesul de evaluare și noutățile aduse de Ministerul Educației

Potrivit Ministerului Educației, testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării este de 30 de minute pentru fiecare test administrat (EN II), respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat (EN IV și EN VI).

Testele sunt evaluate în cadrul unităților de învățământ de către comisiile de evaluare constituite la nivelul acestora, în termen de cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test.

Utilizarea unei aplicații digitale pentru colectarea datelor

Potrivit declarațiilor Ministerului Educației, există o noutate în procesul de administrare și valorificare a rezultatelor înregistrate. Colectarea datelor rezultate din evaluarea testelor scrise va fi realizată cu ajutorul unei noi aplicații digitale. Aceasta va permite colectarea datelor în condiții de siguranță și de control optimizat al calității și va oferi comisiilor de evaluare acces la propriile date de evaluare ale elevilor, facilitând astfel realizarea rapoartelor clasei și a raportului școlii.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/publică și nu se înregistrează în catalogul clasei, conform Ministerului Educației.

Astfel, evaluarea națională la finalul clasei a IV-a aduce cu sine atât provocări pentru elevi, cât și inovații în ceea ce privește procesul de evaluare și colectare a datelor, contribuind astfel la îmbunătățirea sistemului educațional din România.